NGUYÊN TẮC TƯ DUY 80% TRÊN 20%

NGUYÊN TẮC TƯ DUY 80% TRÊN 20%

1. 20% người tự thay đổi bản thân, 80% người đi thay đổi người khác

 

2. 20% người dùng não để tạo ra tiền, 80% người sử dụng sức lực tay chân để kiếm tiền.

 

3. 20% người mua thời gian, 80% người bán thời gian của họ

 

4. 20% người suy nghĩ tích cực, 80% người suy nghĩ tiêu cực

 

5. 20% người tập trung lập nghiệp, 80% người tập trung làm công ăn lương.

 

6. 20% người tự tin mình sẽ thành công, 80% người chịu ảnh hưởng bởi thất bại trước đây.

 

7. 20% người coi trọng kinh nghiệm, 80% người coi trọng bằng cấp.

 

8. 20% người sẽ kiên trì, 80% người sẵn sàng bỏ cuộc

 

9. 20% người thích đấu tranh, 80% người thích nổi giận

 

10. 20% người thích đầu tư, 80% người chỉ thích shopping

 

11. 20% người có mục tiêu rõ ràng, 80% người chỉ là ảo tưởng

 

12. 20% người tìm câu trả lời trong câu hỏi, 80% người gặp vấn đề trong câu trả lời

 

13. 20% người nhìn đường dài, 80% người chỉ quan tâm hiện tại

 

14. 20% người nắm bắt lấy cơ hội, 80% người đánh mất đi cơ hội

 

15. 20% người làm việc theo kinh nghiệm thành công, 80% người làm những gì họ muốn

 

16. 20% người luôn lập kế hoạch cho tương lai, 80% người sáng dậy mới nghĩ hôm nay phải làm gì

 

17. 20% người sẵn sàng lặp lại một công việc đơn giản nhiều lần, 80% người không muốn làm những việc đơn giản

 

18. 20% người, việc ngày mai hôm nay làm; 80% người, việc hôm nay để ngày mai làm

 

19. 20% người dù thế nào cũng phải làm bằng được, 80% người không có khả năng đó

 

20. 20% người giàu và họ nắm giữ tới 80% tài sản trong xã hội, 80% người nghèo và họ chỉ nắm giữ 20% tài sản trong xã hội

 

LỰA CHỌN LÀ CỦA CHÚNG TA